Redactie
prof. mr. J.D.A. den Tonkelaar (voorzitter)
mr. drs. E.C.M. Bouman

mr. V. van den Brink
mr. drs. E.J. Govaers

mr. dr. H.J. van Harten
mr. dr. J. Hielkema

mr. B.F.A. van Huijgevoort
mr. F. Kleefmann

mr. L. Plas

mr. R. van Raaij
mr. J.W.M. Tromp

mr. M.J.H.M. Verhoeven

Redactiesecretaris
mr. E.J.H.G. van Binnebeke
mr. R.P. van der Pijl

Uitgever
Sdu Uitgevers
drs. G.J. Schinkel
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
Omslag.jpg
Klik hier voor eerdere afleveringen

Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht (TREMA)


Het tijdschriftTrema is hét juridisch vaktijdschrift voor de rechterlijke macht. Trema komt tot stand in een samenwerking tussen de NVvR en Sdu Uitgevers.

Opinies, wetgeving en achtergronden
Trema is enerzijds het orgaan van de NVvR, anderzijds hét vakblad voor de zittende en staande magistratuur en voor al diegenen die geïnformeerd willen zijn over het onderwerp ‘rechtspleging’. U vindt in Trema artikelen en opinies, maar er wordt ook ruim aandacht besteed aan wetgeving, jurisprudentie, onderzoek over de rechterlijke organisatie, procesrecht en rechterlijk beleid.

Verschijning
Trema verschijnt tienmaal per jaar. Het Straftoemetingsbulletin verschijnt tweemaal per jaar als bijlage.


Inhoud TREMA nummer 8 - oktober 2016


Uit de redactie
Retour Den Haag – Karlsruhe
V. van den Brink


De Hoge Raad en de levenslange gevangenisstraf, een lakmoesproef
W.F. van Hattum


Naar een gespecialiseerde overheidsrechter voor civiele beleggingsgeschillen
D . Busch en A. Lenaerts


Het proefschrift
Avoiding a Full Criminal Trial
K.C.J. Vriend


Personalia


Slachtoffers en straf
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar strafrechtsfilosofie (leerstoel Leo Polak) aan de Rijksuniversiteit...
lees meer
Consistente straftoemeting
Deze ‘pil’ van ruim een kilo (om precies te zijn: 1369 gram) is een Belgisch doctoraal proefschrift. Naar het ‘Woord vooraf’ van twee...
lees meer
Moet opnieuw worden nagedacht over invoering...
In het vorige nummer van Trema Straftoemetingsbulletin verscheen het artikel ‘De dagboete: reden voor nieuwe overpeinzing?’ van dr...
lees meer
Het oordeel van de rechter over de strafbeschikk...
Welke straffen legt de rechter op als verdachten verzet aantekenen tegen strafbeschikkingen? En welke als de executie van een strafbeschikking...
lees meer