De verzekeringsbranche kampt al jaren met verschillende vormen van verzekeringsfraude. Dit wordt daarom ook steeds serieuzer genomen. De verschillende verzekeringsmaatschappijen werken nauw samen met Stichting CIS en ook de aanpak wordt geavanceerd. Dat moet ook, want de fraudeur wordt ook steeds slimmer. In deze blog bespreken we hoe verzekeringsfraude wordt aangepakt. Uiteraard zijn er ook uitzonderingen op de regel en sommige mensen worden onrechtmatig van verzekeringsfraude beschuldigd. In dat geval wil je natuurlijk jouw onschuld bewijzen. Mogelijk kan Advocatenkantoor Phea jou bijstaan in een eventueel juridisch proces. Maar eerst kijken we naar de aanpak van de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Verzekeringsfraude voorkomen door middel van data

Net zoals in de rest van de wereld speelt data en technologie een grote rol in verschillende ontwikkelingen. Dit is in de verzekeringsbranche niet anders. Door de komst van Covid-19 moesten de verzekeringsmaatschappijen ook wel voor een nieuwe vaarrichting kiezen. De digitale transformatie volgde sneller dan verwacht en daardoor veranderde ook de aanpak van verzekeringsfraude. Door de automatiseren van de processen worden verzekeringsmaatschappijen namelijk ook kwetsbaarder voor verschillende vormen van fraude. Iemand met de kennis van digitale systemen en verkeerde bedoeling vormt al gauw een groot gevaar. De eerste stap in de bestrijding van de (digitale) verzekeringsfraude is dan ook gezet aan de hand van een automatische fraude-analyse. Alle schadeclaims worden automatisch gecontroleerd en gescreend. Aan de hand van dit systeem krijgen de ‘eerlijke’ klanten ook een betere ervaring, en er wordt meer grip gehouden op de fraudegevallen.

Oog voor eerlijkheid

In het eerder genoemde systeem zijn verschillende technieken verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan een voorspellend model, een netwerkanalyse en meer dan 600 verschillende kant-en-klare fraude-indicatoren. Naarmate verschillende claims worden onderzocht, wordt het systeem verder uitgebreid en verbeterd. Maar er is altijd nog een percentage met een foutieve verwerking. Ben jij bijvoorbeeld onterecht beschuldigd voor verzekeringsfraude. Dan lijkt er op het eerste oog niet direct een oplossing.

De gevolgen van verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude heeft veel gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan een claim die wordt geweigerd, een beëindiging van de verzekering en een opname van jouw gegevens in de databank van Stichting CIS. Dit zijn slechts minimale gevolgen. Als in jouw geval er onterecht verzekeringsfraude wordt vastgesteld is het goed om Advocatenkantoor Phea in te schakelen. Zij kunnen je op jouw rechten wijzen en bijschakelen met advies. Mocht het nodig zijn, is eventuele ondersteuning in een gerechtelijk proces ook een optie.

Mannelijke Advocaat Bezig Met Laptop In Kantoor